โปรแกรมบริหารธุรกิจ

เวอร์ชั่นที่
1.3.1

แก้ไข


แอพ "ขายหน้าร้าน"
ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูลของโมดูล “ขายสินค้า”
แอพ "สินค้าคงหลัง"
ปรับปรุงความเร็วในการโหลดข้อมูลของโมดูล “สต๊อกสินค้าคงเหลือ, ควบคุมสต๊อก, ประวัติสต๊อก, นำสินค้าเข้า, ส่งสินค้าออก, โอนย้ายสินค้า”

อัพเดทเมื่อ

13 กันยายน 2563

ผู้พัฒนาโปรแกรม

อภิชัย เด่นสมุทร (Web Developer & UX/UI Designer)

ประสิทธิ์ สิงห์ซอม (Web Developer & Mobile Developer)

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี