โปรแกรมบริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

SMEs คือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ ในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า 3 ล้านธุรกิจรายย่อยที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการภายในร้านค้า เหตุผลเพราะว่าโปรแกรมประเภท Business Tools หรือ ERP นั้น มีต้นทุนที่สูง และการใช้งานก็ซับซ้อนเกินไป

ดังนั้นเราจึงพัฒโปรแกรมที่เรียบง่าย ใช้งานได้ฟรี เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจ SMEs เราเชื่อว่าโปรแกรมที่ดีและฟรีเกิดขึ้นได้จริงๆ

เป้าหมาย

เทคโนโลยีเดินทางมาถึงการเก็บข้อมูลไว้บนก้อนเมฆ และทำไมเรายังเก็บข้อมูลไว้ในกระดาษ? ปัญหาที่โลกของเราร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะการตัดต้นไม้ แม้จะปลูกขึ้นมาทดแทนก็ยังไม่มากเพียงพอ เราพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และเป็นมิตรกับโลก

ลักขณะที่โดดเด่นของ TreeSoft คือ Paperless การทำงานแบบไร้กระดาษ ซึ่งคืออนาคตของทุกธุรกิจ

ประเทศไทยใช้กระดาษปีละ

3.9

ล้านตัน

คนละประมาณ

60

กิโลกกรัม

ต้องตัดต้นไม้ปีละ

66.3

ล้านตัน

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี